eINDIA 2012 – Curtain Raiser  • eINDIA 2012 Glimpses