eINDIA 2012 :: Valedictory Session  • eINDIA 2012 Glimpses