eINDIA National Essay Contest  • eINDIA 2012 Glimpses